Bruk av fyringsolje er tillatt og vil fortsatt være tillatt også etter 1.1.2020

  • Det er fossil fyringsolje (og parafin) som ikke lenger er tillatt etter 1.1.2020
  • Biofyringsolje er tillatt og vil fortsatt være tillatt også etter 1.1.2020
  • Det eksisterer ikke noe forbud mot oljekjeler eller oljetanker

Vi forhandler kun sertifiserte og dokumenterte produkter som gjør at du slipper å bekymre deg for kvaliteten. Med over 50 års erfaring med distribusjon av oljeprodukter er sikkerhet og leveringsdyktigheten ivaretatt.

Les mer om biofyringsolje og annen miljøvennlig energi på hjemmesidene til vårt datterselskap NK Bioenergi AS.