Transport er selve hjertet i vår virksomhet, og vi har spesialkompetanse og lang erfaring med å levere på en trygg, presis, effektiv og god måte. Tankbilene våre transporterer flytende petroleumsprodukter som diesel og bensin, samt frakter kjemikalier, spillolje og annet farlig gods. Transporten foregår i hele Skandinavia.

Transportløsningene våre er alltid tilpasset kundens behov. Fra standard A-til-B transport, der kunden planlegger leveransen, til mer kompliserte oppdrag. For eksempel transporter med flere leveringer på ett lass. Andre oppdrag krever nøye planlegging for aktivt for å minimere kostnadene til logistikk. Vi tilbyr også ordremottak på vegne av kunden dersom ønskelig.

Nilsen og Kokkersvold har topp moderne utstyr, med pumper og andre tilvalg som gjør at vi kan håndtere et bredt spekter av ulike oppdrag. Sjåførene våre har lang erfaring, er bredt kurset og skolert, og er topp motiverte for å løse logistikkutfordringer med høy servicegrad.

Vi vektlegger å ha de beste internsystemer for HMS og kontroll, og har nøyaktige miljørapporter for hvert enkelt kjøretøy, med elektroniske registreringer for avvik.

Målet er at totale logistikkostnader reduseres med våre løsninger, blant annet fordi vi er uavhengige av bistand fra andre eksterne leverandører eller interne ansatte på laste- og losseplass. Vi jobber alltid for riktig leveranse til rett tid, noe som ofte er kritisk for kundene.

Nilsen og Kokkersvold har gjennomgående god kompetanse på logistikkløsninger, og er derfor en uvurderlig samarbeidspartner på dette området. Kompetansen er knyttet til mulitimodal transport, mellomlagring eller nye måter å løse eksisterende utfordringer på, som totalt sett gir besparelser i akkurat din verdikjede.