Drivstoff og varme

Nilsen og Kokkersvold transporterer og selger diesel, farget diesel og fyringsolje fra Esso Energi i Vestfold og Telemark.