Drivstoff og varme

Nilsen og Kokkersvold transporterer og selger diesel, farget diesel, fyringsolje og bio-parafin fra Esso Energi i Vestfold og Telemark.