Punktlig levering og best mulige løsninger for kundene våre har vært styrende for jobbhverdagen vår, helt siden 1956.

I Nilsen og Kokkersvold skal både sjåfører og kundeservice sørge for at tanktransport av farlig gods er ivaretatt etter gjeldene forskrifter. Og ved hjelp av moderne logistikksystemer hjelper vi kundene med optimalisering av leveransene.

I Nilsen og Kokkersvold er vi opptatt av å være en kostandseffektiv samarbeidspartner på salg, logistikk og leveranse av ADR-produkter og emballasje knyttet til disse. Med over 60 år i transportbransjen har vi erfaringen og kunnskapen kundene våre søker, og i kombinasjon med oppdaterte og fremtidsrettede løsninger er vi en effektiv og langsiktig samarbeidspartner.

Vi leverer tjenester og produkter til tiden, håndtert med kompetanse og forståelse for kundenes behov.