Hos oss kan du bestille og kjøpe AdBlue, og vi leverer på kanner, IBC eller i bulk på tanken din. Du kan også tanke AdBlue på våre automatanlegg i Bø, Borgeskogen Stokke, Taranrød Tønsberg og i Langangen, til svært konkurransedyktige priser.

Uansett hvilke kvanta du kjøper av produktet, har vi gode logistikkløsninger som gjør at du slipper å bruke kostbar arbeidstid på å skaffe AdBlue.

Produktet er produsert i henhold til tyske standarden DIN 70070 og europeisk standard ISO/PAS 22241-.

Ukjent med AdBlue? Produktet er utviklet for å redusere utslipp av skadelig nitrogenoksid (NOx) fra dieseleksos. Viktig EU-lovgivning av 2005 medførte innføring av SCR-system i dieselkjøretøy, der AdBlue omdanner NOx til damp.