Drivstoff og varme

Nilsen og Kokkersvold transporterer og selger diesel, farget diesel, fyringsolje og parafin fra Esso Energi i Vestfold og Telemark.